المان ها

اعضا تیم

المان های قالب ناویان

حالت دایره
جواد عابدی
مدیر فروش
عضو تیم فروش گوگل هستم و با شرکت های گوناگونی در تعامل برای افزایش فروش هستم.
علیرضا حقیقی
طراح ارشد
من در تیم طراحی شرکت گوگل کار می کنم و به عنوان طراح ارشد محصولات نرم افزاری را طراحی می کنم.
حالت انیمیشنی

متأسفیم ، اما هیچ چیزی با جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفاً با برخی از کلمات کلیدی مختلف دوباره امتحان کنید.

برای جستجو تایپ کنید ...
حالت استاندارد

متأسفیم ، اما هیچ چیزی با جستجوی شما مطابقت ندارد. لطفاً با برخی از کلمات کلیدی مختلف دوباره امتحان کنید.

برای جستجو تایپ کنید ...
بازگشت به بالا