المان ها

مراحل فرآیند

المان های قالب ناویان

استاندارد
 1. 1- برنامه ریزی و تحقیق
  شروع جمع آوری نیازمندی ها
 2. 2- طراحی و کدنویسی
  تبدیل نیازمندی ها به کد
 3. 3- تست و بازنگری
  بررسی مجدد کدنویسی ها
 4. 4- ارائه محصول
  انتشار محصول آماده شده
دایره ای
 1. ثبت نام
  ثبت نام در سایت
 2. تکمیل اطلاعات
  تکمیل پروفایل کاربری
 3. ثبت آدرس
  ثبت آدرس پستی
 4. پرداخت
  پرداخت حق بیمه
 5. پایان
  دریافت کد بیمه نامه
رنگی
 1. انتخاب محصول
  انتخاب محصول مورد نظر
 2. ثبت محصول
  افزودن به سبد خرید
 3. تکمیل خرید
  پرداخت هزینه محصول
بازگشت به بالا